درب بطری

دستگاه تولید درب بطری کارخانه که برخودار از آخرین تکنولوژی روز دنیا می باشد از کشور آلمان خریداری شده و قاد به تولید 12000 عدد درب بطری در ساعت است.
درب بطری