پریفرم 16.8 گرم

دستگاه تمام اتوماتیک تولید پریفرم (فرم اولیه بطری) از شرکت Netstal کشور سوئیس با ظرفیت تولید به شرح زیر می باشد

ظرفیت تولیددرساعت             نوع پریفرم               وزن پریفرم              قطر دهانه
    12800                          1.5 لیتری                  30گرم               30میلیمتر
    14400                          0.5 لیتری                  16.8گرم             30میلیمتر
پریفرم 16.8 گرم