اب معدنی 1.5 لیتری

آب معدنی 1.5 لیتری واتا در بسته (شیرینگ) های 6 تایی و بر روی پالت پس از لفاف پیچی به بازار عرضه میگردد و طبق استاندارد ایران و اروپا از هیچ گونه مواد نگهدارنده در آن استفاده نمی شود.
اب معدنی 1.5 لیتری