سوالات متداول


تولیدات شرکت واتا در حال حاضر را نام ببرید؟

پاسخ:
  • آب معدنی بطری ( 1/5 و 0/5 لیتری )
  • آب معدنی لیوانی 250 سی سی
  • دوغ کیسه ای
  • دوغ لیوانی
  • دوغ بطری ( 1/3 لیتری و 250 سی سی )
  • ماست ( کم چرب 1/5 %، پر چرب 3 % و 5 % )
  • خامه فله ای

هدف شرکت واتا چیست؟

پاسخ:

افزایش خط جدید تولید آبمعدنی، تنوع محصولات و تولید انواع نوشیدنی های دیگر، افزایش سطح کیفیت محصولات از اهداف شرکت واتا می باشد. 1