پیشنهادات مصرف کنندگان


به نظر شما چه عامل یا عواملی جزو نقاط ضعف محصولات واتا محسوب می‌شود؟
هرگونه نظر و پیشنهاد در مورد شرکت:
در صورت تمایل مشخصات خود را ذکر نمایید:
جنسیت:
سن:
وضعیت تاهل :
شغل:
تحصیلات:

شماره تماس:
پست الکترونیک: